วัดบ้านฉางประชานิมิตร     

 เส้นทาง 
              
             จากตัว อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 2256 มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก (ผ่านตัว ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี) ประมาณ 32.5 กิโลเมตร จะเห็นวัดบ้านฉางประชานิมิตรอยู่ทางขวามือ
 
 ประโยชน์ทางการท่องเที่ยว

                เป็นแหล่งท่องเที่ยว รายละเอียดทางการท่องเที่ยว: ปัจจุบันศิลาจารึกขุนศรีไชยราชมงคลเทพ เป็นโบราณวัตถุที่ได้รับการเคารพสักการะของชาวบ้านในละแวกนั้น ตั้งอยู่ในศาลาข้างหอระฆัง สามารถเข้าเยี่ยมได้ทุกวัน