หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
ผู้บริหารอบต.เขาน้อย
สมาชิกสภาอบต.เขาน้อย
บุคลากรอบต.เขาน้อย
ผลิตภัณฑ์ตำบลเขาน้อย
ทะเบียน/ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน
แผนที่อบต.เขาน้อย
ติดต่ออบต.เขาน้อย
มาตรการป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
สถานะการเงินการคลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการตรวจสอบกำกับติดตาม
งานกิจการสภาอบต.เขาน้อย
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินการ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
ระเบียบ กฎหมาย/คู่มือปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 
 
   
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงานของอบต.เขาน้อย

 

 
รายการ
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 4
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 4
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 3
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 4
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1