หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
ผู้บริหารอบต.เขาน้อย
สมาชิกสภาอบต.เขาน้อย
บุคลากรอบต.เขาน้อย
ผลิตภัณฑ์ตำบลเขาน้อย
ทะเบียน/ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน
แผนที่อบต.เขาน้อย
ติดต่ออบต.เขาน้อย
มาตรการป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
สถานะการเงินการคลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการตรวจสอบกำกับติดตาม
งานกิจการสภาอบต.เขาน้อย
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินการ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
ระเบียบ กฎหมาย/คู่มือปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 
 
   
 
 
สินค้าผลิตภัณฑ์ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
 

 

 

ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มสมุนไพร

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรชุมชนเขาซับแกงไก่

💋📣 น้ำดื่มสมุนไพร ดีต่อร่างกาย หอมชื่นใจจากใบ เต ย
☘️ รสหวานธรรมชาติจากหญ้าหวาน
🌼 สัมผัสวุ้นจากว่านหางจระเข้ เคี้ยวเพลิน รสชาติสุดลงตัว "น้ำฝาง" ของดี OTOP จากวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรชุมชนเขาซับแกงไก่
☘️ น้ำฝางดั้งเดิม ขวดละ 10 บาท (ขวดพลาสติก)
☘️ น้ำฝาง/ใบเตย/วุ้นว่านหางจระเข้ ขวดละ 15 บาท (ขวดพลาสติก)
☘️ น้ำฝาง/ใบเตย/วุ้นว่านหางจระเข้ ขวดละ 25 บาท (ขวดแก้ว)
🙋‍♂️สนใจติดต่อได้ที่:สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี 📣📲090-814626 5
หรือ🏠สำนักงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาซับแกงไก่อันเนื่องมาจากพระราชดำ
ริ จังหวัดลพบุรี 105 ม.5 ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

                                                                                      รายละเอียด

 

 

ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

          นายฉลวย หนุนนาค 181 หมู่ที่ 1 ต.เขาน้อย อ.ล าสนธิ จ.ลพบุรี 15190

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ผักหวาน มะขามเทศ


         นายเหรียญทอง ภูหมื่น 9 หมู่ที่ 4 ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190


 

 

 

ผลิตภัณฑ์จักรสานกระจาด ตะกร้า สุ่มไก่ หวด จาก ไม้ไผ่
และการทำแหดัก ปลา


        นางจันทร์ ลาวะกุล 209 หมู่ที่ 4 ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190

 

 

ผลิตภัณฑ์จักรสานกระจาด ตะกร้า ตะข้องจากไม้ไผ่

        นายบุญมี ฉิมมา 6 หมู่ที่ 4 ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190

 

 

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ จากผ้าใยบัว

         นางหนูเล็ก ทิพย์ศรี 25 หมู่ที่ 5 ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190 

ผลิตภัณฑ์ชาดาวอินคา

         นางพะเยาว์ แสงสัตรา 134 หมู่ที่ 4 ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190

 

 

ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้จาก ตอไม้ รากไม้

         นายสอน อุตราช 75 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190