2 เมษายน 2564 นายเสงี่ยม ฝาเฟี้ยม นายก อบต.เขาน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานและผู้นำชุมชน ร่วมรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต